Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Abstrakta 60. sjezdu

V květnovém čísle, sv. 125, Clinical Neurophysiology byla uveřejněna abstrakta z proběhnuvšího 60. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Zde je přístup k předplacené plné verzi asopisu časopisu CN.

14-4-14 JK   

Výzva komise pro foEEG

Komise pro funkční odbornost evokované potenciály, jež je odborným garantem této metodiky v České republice, vyzývá všechny držitele certifikátu této funkční odbornosti, aby prokázali svou kvalifikaci. Důvodem je zpětná rekonstrukce seznamu držitelů této funkční odbornosti před rokem 2010, který slouží pro účely evidence a pro jednání s pojišťovnami. Kompletní seznam bude zveřejněn na stránkách České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Kvalifikaci v metodice evokovaných potenciálů lze prokázat certifikátem ČSKN ČLS JEP, který byl držitelům vydán po absolvování zkoušky. Jeho kopii s prohlášením zda metodiku aktivně využíváte, zašlete na adresu komise pro funkční odbornost v evokovaných potenciálech:

Doc. MUDr. Robert Jech, PhD
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na adresu: jech@cesnet.cz

10-4-14 RJ   

Informace k foEEG

V komisi pro funkční odbornost EEG probíhá diskuse o postupu přidělení funkční odbornosti EEG pro ty, kteří byli v EEG již vzděláni a metodu ve své klinické praxi používají.

17-3-14 JZ   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 1. 11. 2013.

25-2-14 JK   

IFCN Fellowship 2014

V souvislosti s konáním 30th International Congress of Clinical Neurophysiology byla vypsána soutěž pro mladé neurofyziology do 35ti let, členy národních společností IFCN. Prostřednictvím naší společnosti podporu IFCN získali dva kandidáti, kterým blahopřejeme:

  • Pavel Filip, LF MUNI
    Sdělení: Geste antagoniste as a predictive factor of botulotoxine treatment effectiveness?
  • Pavel Hok, LF UPOL
    Sdělení: Brain correlates of sustained pressure stimulation in healthy subjects: an fMRI perspective

21-1-14 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2013

Do 31. května 2014 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněna v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kć a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na společném 61. neurofyziologickém sjezdu v Olomouci.

17-01-14 JK   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní

Za minulé období VII. 2012 - VI. 2013 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní.

Vše najdete v sekci dokumenty.

23-11-13 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2012

V průběhu 60. sjezdu slovenské a české společnosti kliniceké neurofyziologie bude vyhlášena publikační cena za rok 2012. Vítěznou prací je Cortical pattern of complex but not simple movements is affected in writer’s cramp: A parametric event-related fMRI study, autorů: Petry Havránkové, Nolan D. Walker, Grégory Operto, Tomáše Siegera, Josefa Vymazala a Roberta Jecha. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Práce byla podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

14-10-13 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kůrzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

15. sjezd evropské kapitoly IFCN bude v Brně

Výbor ČSKN pověřil prof. Ivana Rektora, na základě jeho vlastní žádosti, zastoupením společnosti v soutěži o pořádání 15. sjezdu ECCN. Výběr organizátora proběhl na zasedání General Assembly EC-IFCN při 14.sjezdu ECCN v Římě (23. 6. 2011). Profesor Rektor společně s ing. Miksou (společnost Guarant) přednesli nabídku, která byla pozitivně přijata a Ivanu Rektorovi i ČSKN byl dán mandát k pořádání 15. sjezdu v roce 2015 v Brně. Všem zúčastněným blahopřejeme.

29-6-11 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST AKTUALIZACI!

14-5-10 JK   

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček