Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Publikační cena Clinical Neurophysiology pro mladé autory

Do 31. ledna 2017 je otevřena soutěž pro mladé neurofyziology do 35 let za publikační výstup v časopisu Clinical Neurophysiology v ročníku 2016. Cenu uděluje Elsevier a tento rok budou uděleny výjimečně dvě ceny pojmenované po hlavních editorech (Mary A.B. Brazier a William A. Cobb) časopisu Electroencepahlography and CN (nyní jen CN). Udělení ceny ve výši 5000 EUR proběhne na ICCN 2018. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

10-1-17 JK   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 31. května 2017 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia ve výši 25.000 USD pro pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

10-1-16 MB   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2016

Do 31. května 2017 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 64. neurofyziologického sjezdu v Českých Budějovicích.

5-01-17 JK   

27. Nástavbový kurz EEG a epileptologie

Ve dnech od 16. do 20. 1. 2017 proběhne v nemocnici Na Bulovce 27. ročník Nástavbového kurzu EEG a epileptologie (zde je program minulého ročníku).

Kontakt pro registraci je prostřednictvím NCO NZO Brno - č. 1206/863.

4-2-16 Alice Heuschneiderova   

64. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Nadcházející sjezd se bude konat 26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích v hotelu Clarion. Původní plánovaný termín 2. - 3. 11. 2017 byl zrušen

Další informace budou zveřejněny na těchto stránkách.

30-11-16 Svatopluk Ostrý   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 3. 11. 2016.

8-11-16 JK   

Volná místa pro neurofyziology

IFCN otevřela rubriku s volnými neurofyziologickými pozicemi. Aktuální nabídku můžete vidět na této stránce.

31-10-16 MB   

Volby rady HuBRaM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. Bartoň, MUDr. Langrová a ing. Slavíček oznámila dne 26. 10. 2016 výsledky voleb. Do rady byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Michal Mikl, Jiří Keller, Petr Hluštík, Milan Brázdil a Jaroslav Hlinka. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

26-10-16 JK   

Clinical Neurophysiology Practice

IFCN začala vydávat elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice zaměřený na případové nebo normativní studie, klinický přínos je upřednostněn nad inovativní stránkou příspěvků. Více informací a první příspěvky naleznete na adrese www.cnp-journal.com.

16-10-16 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2015

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Distinct populations of neurons respond to emotional valence and arousal in the human subthalamic nucleus, autorů: Sieger T, Serranová T, Růžička F, Vostatek P, Wild J, Štastná D, Bonnet C, Novák D, Růžička E, Urgošík D, Jech R.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

26-6-16 JK   

Certifikovaný kurz Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP

Kurz je určen pro všeobecné sestry pracující minimálně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovištích JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích. Oba kurzy mají akreditaci MZ ČR a za absolvování je 72 kreditů

  • Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP termín: 5.12. – 9.12.2016
  • Elektrodiagnostika nervového systému – EMG, EP termín: 7.11. – 11.11.2016

Ke kurzu je možno se hlásit na adrese: Mgr. Miluše Vacušková, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno; E-mail:vacuskova@nconzo.cz; Tel.: 543 559 522.

20-6-16 Irena Novotná   

Sjezd Německé společnosti KN

Ve dnech 23. – 25. 3. 2017 (byl přesunut na 27. - 29. 4. 2017) se v Lipsku koná 61st Scientific Annual Meeting of the German Society for Clinical Neurophysiology and Functional Imaging (DGKN) - více informací na adrese www.dgkn-kongress.de

24-5-16 JK   

16. ECCN v Budapešti

Ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2017 se v Budapešti koná 16th European Congress of Clinical Neurophysiology. Informace o kongresu najdete zde.

1-4-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

V rámci 62. ČSSKN byla dne 30. 9. 2015 v Brně ustavena Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN). Přítomní si zvolili radu sekce a ta následně svého předsedu Mgr. Zlonického. Další informace na stránkách sekce.

3-10-15 Petr Zlonický   

Nová publikační strategie IFCN

IFCN prostřednictvím dopisu M. Halletta a D. Burke informuje, že se chystají změny v publikační politice. Časopis CN přestane vycházet v papírové podobě a jeho novým editorem bude U. Ziemann (od 1. 1. 2016). Současně vznikne nový otevřený elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice (vydávaný opět Elsevierem) a zaměřený na edukační a praktický obsah (např. normativní, ověřovací nebo metodologické studie). Více informací viz. příloha.

19-8-15 JK   

Akreditace pracoviště ke školení uchazečů o foEEG

Pracoviště, která mají zájem o akreditace, která je bude opravňovat ke školení uchazečů o foEEG, o ni musí požádat komisi (§ 4 Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii). Prosíme zájemce o vyplnění žádosti a spolu s požadovanými přílohami zaslat mailem (eeg@neurofyziologie) nebo poštou (Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, k rukám MUDr. Jany Zárubové, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5), nejpozději do 14. 9. 2015.

15-6-15 Jana Zárubová   

Informace komise pro funkční odbornost EEG

Na základě výzvy kolmise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

4-6-15 Jana Zárubová   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

Vloby EC-IFCN

S radostí oznamujeme, že náš kandidát pro funkci Memeber at Large výboru evropské kapitoly IFCN, Ivan Rektor, byl zvolen pro funkční období 2015-2018. Společně s ním byl do stejné funkce zvolen také A. Martins Da Silva (Portugalsko). Jonathan Cole (UK) se "posouvá" na pozici sekretáře/pokladníka.

Prof. Rektorovi blahopřejeme!

16-01-15 JK   

Nové dokumenty komise pro foEEG

Komise pro foEEG zveřejnila nálsledující dokumenty:

11-10-14 Jana Zárubová   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kůrzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST AKTUALIZACI!

14-5-10 JK   

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček