Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Kurz v elektromyografii

Katedra neurologie IPVZ nabízí 4 školící místa v kurzu základní vyšetřovací metody a nové přístupy, inovace, nové techniky, který se bude konat v termínu 19. 10.- 13. 11. 2015. Veškeré informace o tomto kursu včetně možnosti přihlášení jsou dostupné na v PDF souboru.

20-3-15 Edvard Ehler*   

Informace komise pro funkční odbornost EEG

Na základě výzvy kolmise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

5-3-15 Jana Zárubová   

Otevřena registrace pro 62. ČSSKN a 15. ECCN

62. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, po dohodě výborů ČSKN a SSKN, je spojen s 15. sjezdem evropské kapitoly IFCN, a bude se konat v termínu 30. 9. - 4. 11. 2015 v Brně. Nové informace o registraci naleznete v PDF letáku. Další informací včetně registrace naleznete na stránkách www.eccn2015.eu.

4-03-15 JK   

11. fMRI workshop v Olomouci

9. - 10. 4. 2015 se koná olomoucký fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2015. Pozvaným řečníkem bude Prof. Giovanni Buccino z Univ. Parma a Uni. Catanzaro, známý studiemi pozorování akce / zrcadlových neuronů. Prof. Buccino má h-index 30.

9-2-15 PH   

Nové informace komise pro foEEG

Komise pro foEEG prodloužila možnost podat žádost o zařazení do databáze držitelů nebo pro udělení funkční odbornosti EEG do 30.6.2015.

Komise zveřejnila zápis ze zasedání komise 7. 1. 2015,

Na základě výzvy komise byl 21. 1. 2015 aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

Komise informuje, že 9. únor 2015 je Mezinárodním dnem epilepsie.

24-1-15 Jana Zárubová   

Vloby EC-IFCN

S radostí oznamujeme, že náš kandidát pro funkci Memeber at Large výboru evropské kapitoly IFCN, Ivan Rektor, byl zvolen pro funkční období 2015-2018. Společně s ním byl do stejné funkce zvolen také A. Martins Da Silva (Portugalsko). Jonathan Cole (UK) se "posouvá" na pozici sekretáře/pokladníka.

Prof. Rektorovi blahopřejeme!

16-01-15 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2014

Do 31. května 2015 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněna v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kć a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 62. neurofyziologického sjezdu v Brně.

13-01-15 JK   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní

Za minulé období VII. 2013 - VI. 2014 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní.

Vše najdete v sekci dokumenty.

13-12-14 JK   

Základní kurs v elektromyografii

Komise pro udělování funkčních odborností v elektromyografii udělila na základě stanovených kritérii akreditaci (certifikaci) Neurologické klinice LF MU a FN Brno v pořádání kurzů v elektromyografii. NK LFMU a FN Brno na základě toho vypisuje 8 školících míst do Základního kursu v elektromyografii, který se bude konat v termínu 2. 3.-10. 4. 2015. Veškeré informace o tomto kursu včetně možnosti přihlášení jsou dostupné na této stránce.

5-12-14 Josef Bednařík*   

Nové dokumenty komise pro foEEG

Komise pro foEEG zveřejnila nálsledující dokumenty:

11-10-14 Jana Zárubová   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 17. 10. 2014.

30-10-14 JK*   

Otázky a odpovědi na téma funkční odbornost

V rámci panelu otázek a odpovědí k udělování funkčních odborností (fo) při 61. ČSSKN proběhla aktivní diskuse. Otázky a odpovědi z diskuse, které mohou být zajímavé i pro ostatní, jsou uvedeny níže.

Neznám nikoho v mém okolí, kdo by mi mohl dělat školitele/garanta pro fo EP nebo EMG.
Komise EP aktuálně buduje databázi držitelů fo. Pokud uchazeč o fo EP v jiných ohledech podmínky pro zápis ke zkoušce splňuje, nechť se obrátí s žádostí a vysvětlením situace ke komisi, která posoudí žádost individuálně. Komise EMG databázi držitelů má k dispozici a seznam byl vystaven na stránkách funkční odbornosti.

Bude dost termínů pro zkoušení?
Komisaři jsou připraveni vypsat více termínů, aby pokryly zájem v přechodném období, další termíny jsou vypisovány až na základě zájmu o zkoušku. Proto bylo doporučeno přihlášku ke zkoušce zbytečně neoddalovat, neboť při velkém nárůstu zájmu ke konci přechodného období by mohl vzniknout skutečně nedostatek zkušebních termínů.

Budou přezkušováni i „nestoři“ s mnohaletou praxí v oblasti EMG?
Mnozí „nestoři“ již fo EMG získali, ostatním je doporučeno tak učinit co nejdříve.

Jak bude řešeno, pokud bude fo vyžadována ještě před uplynutím přechodného období?
Společnost spolu s ČSKN prohlášení k tomuto bodu vydala a to by mělo být dostačující (viz stanovisko).

Obdobná příležitost k diskusi bude ještě v rámci 28. CSNS (www.csns2014.cz) v Ostravě.

19-10-14 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2013

V průběhu 61. sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie byla vyhlášena publikační cena za rok 2013. Vítěznou prací je Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution., autorů: Roberta Romana, Milana Brázdila, Jana Chládka, Ivana Rektora, Pavla Juráka, Miroslava Světláka, Aleny Damborské, Daniela J. Shaw a Miloslava Kuklety. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Práce byla podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

18-10-14 JK   

Výzva projektu CEITEC – open access pro rok 2014

Některé laboratoře CEITEC na Masarykově univerzitě a na Vysokém učení technickém v Brně jsou otevřeny externím uživatelům z celého světa, kteří mají zajímavé vědecké projekty. Do 31.10. je možné podávat žádosti k měření EEG na systému EGI, kdy výzkumník získá měřící čas včetně technické spolupráce na měření zdarma. Bližší informace k využití Open Access jsou na zde. Případné dotazy stran technického zajištění a možností může zodpovědět Ing. Pavel Daniel (pavel.daniel@ceitec.muni.cz) nebo Ing. Martin Kojan (martin.kojan@ceitec.muni.cz) .

 

28-8-14 Michal Mikl   

Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii

Výbory zřizujících společností (ČSKN, ČNS, ČLPE a SDN, všechny jsou součástí ČLS JEP) odsouhlasily Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii. Stanovy platí od 5. 6. 2014 a jejich znění naleznete v sekci dokumenty nebo přímo zde.

6-6-14 JK   

Výzva komise pro foEEG

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:

Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN a pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti, připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a datum narození. Podklady zašlou do 31. 12. 2014 komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu.
Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti.

Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo na výše uvedené adrese.

 

4-6-14 JZ   

Podpora mladých neurofyziologů

Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlašuje granty podporující účast mladých neurofyziologů na 61. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Grant hradí registrační poplatek nejvýše pěti vybraným členům ČSKN s věkem do 35 let zaregistrovaným k aktivní účasti na sjezdu. O grant je třeba písemně požádat na adrese info@neurofyziologie.cz. Další podrobnosti viz stránka podpora.

17-05-14 JK   

Abstrakta 60. sjezdu

V květnovém čísle, sv. 125, Clinical Neurophysiology byla uveřejněna abstrakta z proběhnuvšího 60. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Zde je přístup k předplacené plné verzi časopisu CN.

14-4-14 JK   

Výzva komise pro foEP

Komise pro funkční odbornost evokované potenciály, jež je odborným garantem této metodiky v České republice, vyzývá všechny držitele certifikátu této funkční odbornosti, aby prokázali svou kvalifikaci. Důvodem je zpětná rekonstrukce seznamu držitelů této funkční odbornosti před rokem 2010, který slouží pro účely evidence a pro jednání s pojišťovnami. Kompletní seznam bude zveřejněn na stránkách České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Kvalifikaci v metodice evokovaných potenciálů lze prokázat certifikátem ČSKN ČLS JEP, který byl držitelům vydán po absolvování zkoušky. Jeho kopii s prohlášením zda metodiku aktivně využíváte, zašlete na adresu komise pro funkční odbornost v evokovaných potenciálech:

prof. MUDr. Robert Jech, PhD
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na adresu: jech@cesnet.cz

10-4-14 RJ   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kůrzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

15. sjezd evropské kapitoly IFCN bude v Brně

Výbor ČSKN pověřil prof. Ivana Rektora, na základě jeho vlastní žádosti, zastoupením společnosti v soutěži o pořádání 15. sjezdu ECCN. Výběr organizátora proběhl na zasedání General Assembly EC-IFCN při 14.sjezdu ECCN v Římě (23. 6. 2011). Profesor Rektor společně s ing. Miksou (společnost Guarant) přednesli nabídku, která byla pozitivně přijata a Ivanu Rektorovi i ČSKN byl dán mandát k pořádání 15. sjezdu v roce 2015 v Brně. Všem zúčastněným blahopřejeme.

29-6-11 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST AKTUALIZACI!

14-5-10 JK   

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček