Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Neinvazivní mozková stimulace

7. - 10. 9. 2016 se koná v Göttingen 6th International Conference on Non-invasive Brain Stimulation. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 3. 4. 2016. Pozvánku najdete zde.

11-2-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimuulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

12. fMRI workshop v Olomouci

7. - 8. 4. 2016 se koná olomoucký fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Pozvaným řečníkem bude bude prof. Dirk Wildgruber z Tübingen, který mj. publikuje o fMRI korelátech emotivní řeči (prozodie) a emotivních obličejů má h-index 33.

6-2-16 PH   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2015

Do 31. května 2016 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 63. neurofyziologického sjezdu v Praze.

4-02-16 JK   

26. Nástavbový kurz EEG a epileptologie

Ve dnech od 18. do 22. 1. 2016 zaštítil Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) ve svých prostorách v Klecanech 26. ročník Nástavbového kurzu EEG a epileptologie. Tematicky se kurz zaměřil na diferenciálně diagnostickou problematiku epileptických a neepileptických záchvatů, postiktálních stavů a farmakologii antiepileptik. Program také nabídl odborníkům prezentaci unikátních výzkumných projektů a řadu profesně velmi zajímavých přednášek zahrnující oblasti klinického EEG, výzkumné QEEG i spánkové medicíny.

Během pětidenního kurzu byl celý den věnován především vzdělávání EEG laborantek ve spolupráci se Sekcí nelékařských pracovníků v neurofyziologii. Kromě odborného programu se účastníkům dostalo jedinečné příležitosti prohlédnout si recentně vybudované prostory i vznikající výzkumné laboratoře NÚDZ.

Z přednesených příspěvků je možné stáhnout následující prezentace: Co by měl každý vědět o epilepsii - dr. J. Zárubová, Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika - Mgr. P. Zlonický.

4-2-16 Alice Heuschneiderova   

Evropský epileptologický kongres

Ve dnech 11. - 15. září 2016 se v Praze koná 12. evropský epileptologický kongres. Podrobnosti o kongresu najdete zde:http://www.epilepsyprague2016.org/. Bližší informace stran finanční podpory aktivní účasti kolegů z ČR viz webových stránky České ligy proti epilepsii ČLS JEP.

18-1-16 MB  

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Informace komise pro funkční odbornost EP

Na základě výzvy komise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornosti. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

27-12-15 Robert Jech  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

IFCN stipendia

Stipendia ve výši 25000 USD pro podporu neurofyziologů mladších 35 let vypisuje IFCN. Naši členové se mohou zúčastnit soutěže o jedno stipendium edukační a tři stipendia výzkumná. Vždy jde o podporu nejméně 6 měsíčního pobytu na pracovišti s národním/mezinárodním impaktem. Detaily o výzvě najdete zde.

20-11-15 MB   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 30. 9. 2015.

11-10-15 JK   

Nové informace komise pro foEEG

Komise zveřejnila zápis ze zasedání komise 17. 9. 2015 a 28. 5. 2015.

Další termín zasedání komise i zkoušení je 7.1.2016..

6-10-15 Jana Zárubová   

12th European Congress on Epileptology

Ve dnech 11. – 15. září 2016 se v Praze koná 12. evropský epileptologický kongres. Internetová stránka kongresu s vědeckým programem a dalšími detaily je www.epilepsyprague2016.org.

4-10-15 Milan Brázdil  

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

V rámci 62. ČSSKN byla dne 30. 9. 2015 v Brně ustavena Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN). Přítomní si zvolili radu sekce a ta následně svého předsedu Mgr. Zlonického. Další informace na stránkách sekce.

3-10-15 Petr Zlonický   

Spinální kongres

Ve dnech 3. – 4. prosince 2015 pořádá Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno IV. Spinální kongres. Hlavním tématy letošního ročníku jsou Zobrazení páteře a míchy, Spinální spasticita a vše kolem ní, Poruchy CK přechodu, Bolest a její zvládání u vertebrogenních onemocnění, Zajímavé kazuistiky a Varia. Internetová stránka kongresu je www.spinalni-kongres.cz

17-9-15 Stanislav Voháňka   

Nová publikační strategie IFCN

IFCN prostřednictvím dopisu M. Halletta a D. Burke informuje, že se chystají změny v publikační politice. Časopis CN přestane vycházet v papírové podobě a jeho novým editorem bude U. Ziemann (od 1. 1. 2016). Současně vznikne nový otevřený elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice (vydávaný opět Elsevierem) a zaměřený na edukační a praktický obsah (např. normativní, ověřovací nebo metodologické studie). Více informací viz. příloha.

19-8-15 JK   

1. česká neurologická akademie

Na základě spolupráce s ČNS upozorňujeme na odbornou akci, jejíž koordinátoři jsou také členové ČSKN prof. Šonka, prof. Bednařík a prof. Růžička. 1. česká neurologická akademie se bude konat 24. – 25. 9. 2015 v Praze, Hotel Pyramida. Více se dozvíte na stránce www.neurologickaakademie.cz nebo zde v programu .

29-7-15 JK   

Den epilepsie

22. červenec je Světovým dnem mozku a letos je věnován epilepsii. Informace a edukační materiály naleznate na stránkách svnětové neurologické federace.

19-7-15 Jana Zárubová   

Akreditace pracoviště ke školení uchazečů o foEEG

Pracoviště, která mají zájem o akreditace, která je bude opravňovat ke školení uchazečů o foEEG, o ni musí požádat komisi (§ 4 Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii). Prosíme zájemce o vyplnění žádosti a spolu s požadovanými přílohami zaslat mailem (eeg@neurofyziologie) nebo poštou (Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, k rukám MUDr. Jany Zárubové, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5), nejpozději do 14. 9. 2015.

15-6-15 Jana Zárubová   

Informace komise pro funkční odbornost EEG

Na základě výzvy kolmise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

4-6-15 Jana Zárubová   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

Certifikovaný kurz Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP

Kurz je určen pro všeobecné sestry pracující minimálně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovištích JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích.

Možno se hlásit na adrese: Mgr. Miluše Vacušková, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno; Tel.: 543 559 522.

12-4-15 Irena Novotná   

Kurz v elektromyografii

Katedra neurologie IPVZ nabízí 4 školící místa v kurzu základní vyšetřovací metody a nové přístupy, inovace, nové techniky, který se bude konat v termínu 19. 10.- 13. 11. 2015. Veškeré informace o tomto kursu včetně možnosti přihlášení jsou dostupné na v PDF souboru.

20-3-15 Edvard Ehler*   

Otevřena registrace pro 62. ČSSKN a 15. ECCN

62. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, po dohodě výborů ČSKN a SSKN, je spojen s 15. sjezdem evropské kapitoly IFCN, a bude se konat v termínu 30. 9. - 4. 11. 2015 v Brně. Nové informace o registraci naleznete v PDF letáku. Další informací včetně registrace naleznete na stránkách www.eccn2015.eu.

4-03-15 JK   

Vloby EC-IFCN

S radostí oznamujeme, že náš kandidát pro funkci Memeber at Large výboru evropské kapitoly IFCN, Ivan Rektor, byl zvolen pro funkční období 2015-2018. Společně s ním byl do stejné funkce zvolen také A. Martins Da Silva (Portugalsko). Jonathan Cole (UK) se "posouvá" na pozici sekretáře/pokladníka.

Prof. Rektorovi blahopřejeme!

16-01-15 JK   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní

Za minulé období VII. 2013 - VI. 2014 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní.

Vše najdete v sekci dokumenty.

13-12-14 JK   

Základní kurs v elektromyografii

Komise pro udělování funkčních odborností v elektromyografii udělila na základě stanovených kritérii akreditaci (certifikaci) Neurologické klinice LF MU a FN Brno v pořádání kurzů v elektromyografii. NK LFMU a FN Brno na základě toho vypisuje 8 školících míst do Základního kursu v elektromyografii, který se bude konat v termínu 2. 3.-10. 4. 2015. Veškeré informace o tomto kursu včetně možnosti přihlášení jsou dostupné na této stránce.

5-12-14 Josef Bednařík*   

Nové dokumenty komise pro foEEG

Komise pro foEEG zveřejnila nálsledující dokumenty:

11-10-14 Jana Zárubová   

Otázky a odpovědi na téma funkční odbornost

V rámci panelu otázek a odpovědí k udělování funkčních odborností (fo) při 61. ČSSKN proběhla aktivní diskuse. Otázky a odpovědi z diskuse, které mohou být zajímavé i pro ostatní, jsou uvedeny níže.

Neznám nikoho v mém okolí, kdo by mi mohl dělat školitele/garanta pro fo EP nebo EMG.
Komise EP aktuálně buduje databázi držitelů fo. Pokud uchazeč o fo EP v jiných ohledech podmínky pro zápis ke zkoušce splňuje, nechť se obrátí s žádostí a vysvětlením situace ke komisi, která posoudí žádost individuálně. Komise EMG databázi držitelů má k dispozici a seznam byl vystaven na stránkách funkční odbornosti.

Bude dost termínů pro zkoušení?
Komisaři jsou připraveni vypsat více termínů, aby pokryly zájem v přechodném období, další termíny jsou vypisovány až na základě zájmu o zkoušku. Proto bylo doporučeno přihlášku ke zkoušce zbytečně neoddalovat, neboť při velkém nárůstu zájmu ke konci přechodného období by mohl vzniknout skutečně nedostatek zkušebních termínů.

Budou přezkušováni i „nestoři“ s mnohaletou praxí v oblasti EMG?
Mnozí „nestoři“ již fo EMG získali, ostatním je doporučeno tak učinit co nejdříve.

Jak bude řešeno, pokud bude fo vyžadována ještě před uplynutím přechodného období?
Společnost spolu s ČSKN prohlášení k tomuto bodu vydala a to by mělo být dostačující (viz stanovisko).

Obdobná příležitost k diskusi bude ještě v rámci 28. CSNS (www.csns2014.cz) v Ostravě.

19-10-14 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2013

V průběhu 61. sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie byla vyhlášena publikační cena za rok 2013. Vítěznou prací je Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution., autorů: Roberta Romana, Milana Brázdila, Jana Chládka, Ivana Rektora, Pavla Juráka, Miroslava Světláka, Aleny Damborské, Daniela J. Shaw a Miloslava Kuklety. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Práce byla podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

18-10-14 JK   

Výzva projektu CEITEC – open access pro rok 2014

Některé laboratoře CEITEC na Masarykově univerzitě a na Vysokém učení technickém v Brně jsou otevřeny externím uživatelům z celého světa, kteří mají zajímavé vědecké projekty. Do 31.10. je možné podávat žádosti k měření EEG na systému EGI, kdy výzkumník získá měřící čas včetně technické spolupráce na měření zdarma. Bližší informace k využití Open Access jsou na zde. Případné dotazy stran technického zajištění a možností může zodpovědět Ing. Pavel Daniel (pavel.daniel@ceitec.muni.cz) nebo Ing. Martin Kojan (martin.kojan@ceitec.muni.cz) .

 

28-8-14 Michal Mikl   

Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii

Výbory zřizujících společností (ČSKN, ČNS, ČLPE a SDN, všechny jsou součástí ČLS JEP) odsouhlasily Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii. Stanovy platí od 5. 6. 2014 a jejich znění naleznete v sekci dokumenty nebo přímo zde.

6-6-14 JK   

Výzva komise pro foEEG

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:

Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN a pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti, připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a datum narození. Podklady zašlou do 31. 12. 2014 komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu.
Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti.

Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo na výše uvedené adrese.

 

4-6-14 JZ   

Podpora mladých neurofyziologů

Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlašuje granty podporující účast mladých neurofyziologů na 61. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Grant hradí registrační poplatek nejvýše pěti vybraným členům ČSKN s věkem do 35 let zaregistrovaným k aktivní účasti na sjezdu. O grant je třeba písemně požádat na adrese info@neurofyziologie.cz. Další podrobnosti viz stránka podpora.

17-05-14 JK   

Abstrakta 60. sjezdu

V květnovém čísle, sv. 125, Clinical Neurophysiology byla uveřejněna abstrakta z proběhnuvšího 60. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Zde je přístup k předplacené plné verzi časopisu CN.

14-4-14 JK   

Výzva komise pro foEP

Komise pro funkční odbornost evokované potenciály, jež je odborným garantem této metodiky v České republice, vyzývá všechny držitele certifikátu této funkční odbornosti, aby prokázali svou kvalifikaci. Důvodem je zpětná rekonstrukce seznamu držitelů této funkční odbornosti před rokem 2010, který slouží pro účely evidence a pro jednání s pojišťovnami. Kompletní seznam bude zveřejněn na stránkách České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Kvalifikaci v metodice evokovaných potenciálů lze prokázat certifikátem ČSKN ČLS JEP, který byl držitelům vydán po absolvování zkoušky. Jeho kopii s prohlášením zda metodiku aktivně využíváte, zašlete na adresu komise pro funkční odbornost v evokovaných potenciálech:

prof. MUDr. Robert Jech, PhD
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na adresu: jech@cesnet.cz

10-4-14 RJ   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kůrzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

15. sjezd evropské kapitoly IFCN bude v Brně

Výbor ČSKN pověřil prof. Ivana Rektora, na základě jeho vlastní žádosti, zastoupením společnosti v soutěži o pořádání 15. sjezdu ECCN. Výběr organizátora proběhl na zasedání General Assembly EC-IFCN při 14.sjezdu ECCN v Římě (23. 6. 2011). Profesor Rektor společně s ing. Miksou (společnost Guarant) přednesli nabídku, která byla pozitivně přijata a Ivanu Rektorovi i ČSKN byl dán mandát k pořádání 15. sjezdu v roce 2015 v Brně. Všem zúčastněným blahopřejeme.

29-6-11 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST AKTUALIZACI!

14-5-10 JK   

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček