Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Sjezd Německé společnosti KN

Ve dnech 23. – 25. 3. 2017 se v Lipsku koná 61st Scientific Annual Meeting of the German Society for Clinical Neurophysiology and Functional Imaging (DGKN) - více informací na adrese www.dgkn-kongress.de

24-5-16 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 21. 4. 2016.

1-5-16 JK   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP pro všeobecné sestry. Kurz sestává z teoretické (19. 9. - 23. 9. 2016) a praktické části (dva týdny). Další informace je možno získat zde.

26-4-16 Klára Brožová 

Zápis zasedání HuBraM

V sekci dokumenty byl zveřejněn zápis zasedání rady sekce pro funkční mapování mozku.

21-4-16 Michal Mikl   

Informace komise pro foEEG

Komise zveřejnila aktuální seznam držitelů foEEG , seznam akreditovaných pracovišť, a zápis ze zasedání komise 1. 7. 2016.
Další termín zkoušení je 26.5. 2016.

21-4-16 Jana Zárubová   

16. ECCN v Budapešti

Ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2017 se v Budapešti koná 16th European Congress of Clinical Neurophysiology. Informace o kongresu najdete zde.

1-4-16 JK   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní

Za minulé období VII. 2014 - VI. 2015 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní.

Vše najdete v sekci dokumenty.

1-4-16 JK   

Soutěž o publikační cenu ČLS JEP

Purkyňův nadační fond (založen 2003) vypisuje soutěž pro členy ČLS JEP mladší 35 let. Cena pro vítěze je spojena s částkou 15 tis. Kč. Oceněn/oceněna bude první autor/autorka publikace za rok 2015 v časopise s nejvyšším impakt faktorem. Přihlášku je možné podat i prostřednictvím ČSKN do 31. 5. 2016. Více informací naleznete na stránkách fondu www.purkynuvfond.cz.

10-3-16 JK   

fMRI workshop v Brně

7. 4. 2016 se uskuteční brněnský fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Workshop s tématem "Innovations in mapping of brain function and structure: benefits and pitfalls" předchází 12. fMRI workshopu v Olomouci. Podrobnosti viz pozvánka.

8-3-16 MM   

Neinvazivní mozková stimulace

7. - 10. 9. 2016 se koná v Göttingen 6th International Conference on Non-invasive Brain Stimulation. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 3. 4. 2016. Pozvánku najdete zde.

11-2-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimuulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

12. fMRI workshop v Olomouci

7. - 8. 4. 2016 se koná olomoucký fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Pozvaným řečníkem bude bude prof. Dirk Wildgruber z Tübingen, který mj. publikuje o fMRI korelátech emotivní řeči (prozodie) a emotivních obličejů má h-index 33.

6-2-16 PH   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2015

Do 31. května 2016 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 63. neurofyziologického sjezdu v Praze.

4-02-16 JK   

26. Nástavbový kurz EEG a epileptologie

Ve dnech od 18. do 22. 1. 2016 zaštítil Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) ve svých prostorách v Klecanech 26. ročník Nástavbového kurzu EEG a epileptologie. Tematicky se kurz zaměřil na diferenciálně diagnostickou problematiku epileptických a neepileptických záchvatů, postiktálních stavů a farmakologii antiepileptik. Program také nabídl odborníkům prezentaci unikátních výzkumných projektů a řadu profesně velmi zajímavých přednášek zahrnující oblasti klinického EEG, výzkumné QEEG i spánkové medicíny.

Během pětidenního kurzu byl celý den věnován především vzdělávání EEG laborantek ve spolupráci se Sekcí nelékařských pracovníků v neurofyziologii. Kromě odborného programu se účastníkům dostalo jedinečné příležitosti prohlédnout si recentně vybudované prostory i vznikající výzkumné laboratoře NÚDZ.

Z přednesených příspěvků je možné stáhnout následující prezentace: Co by měl každý vědět o epilepsii - dr. J. Zárubová, Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika - Mgr. P. Zlonický.

4-2-16 Alice Heuschneiderova   

Evropský epileptologický kongres

Ve dnech 11. - 15. září 2016 se v Praze koná 12. evropský epileptologický kongres. Podrobnosti o kongresu najdete zde:http://www.epilepsyprague2016.org/. Bližší informace stran finanční podpory aktivní účasti kolegů z ČR viz webových stránky České ligy proti epilepsii ČLS JEP.

18-1-16 MB  

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Informace komise pro funkční odbornost EP

Na základě výzvy komise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornosti. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

27-12-15 Robert Jech  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

IFCN stipendia

Stipendia ve výši 25000 USD pro podporu neurofyziologů mladších 35 let vypisuje IFCN. Naši členové se mohou zúčastnit soutěže o jedno stipendium edukační a tři stipendia výzkumná. Vždy jde o podporu nejméně 6 měsíčního pobytu na pracovišti s národním/mezinárodním impaktem. Detaily o výzvě najdete zde.

20-11-15 MB   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

V rámci 62. ČSSKN byla dne 30. 9. 2015 v Brně ustavena Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN). Přítomní si zvolili radu sekce a ta následně svého předsedu Mgr. Zlonického. Další informace na stránkách sekce.

3-10-15 Petr Zlonický   

Nová publikační strategie IFCN

IFCN prostřednictvím dopisu M. Halletta a D. Burke informuje, že se chystají změny v publikační politice. Časopis CN přestane vycházet v papírové podobě a jeho novým editorem bude U. Ziemann (od 1. 1. 2016). Současně vznikne nový otevřený elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice (vydávaný opět Elsevierem) a zaměřený na edukační a praktický obsah (např. normativní, ověřovací nebo metodologické studie). Více informací viz. příloha.

19-8-15 JK   

Akreditace pracoviště ke školení uchazečů o foEEG

Pracoviště, která mají zájem o akreditace, která je bude opravňovat ke školení uchazečů o foEEG, o ni musí požádat komisi (§ 4 Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii). Prosíme zájemce o vyplnění žádosti a spolu s požadovanými přílohami zaslat mailem (eeg@neurofyziologie) nebo poštou (Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, k rukám MUDr. Jany Zárubové, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5), nejpozději do 14. 9. 2015.

15-6-15 Jana Zárubová   

Informace komise pro funkční odbornost EEG

Na základě výzvy kolmise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

4-6-15 Jana Zárubová   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

Vloby EC-IFCN

S radostí oznamujeme, že náš kandidát pro funkci Memeber at Large výboru evropské kapitoly IFCN, Ivan Rektor, byl zvolen pro funkční období 2015-2018. Společně s ním byl do stejné funkce zvolen také A. Martins Da Silva (Portugalsko). Jonathan Cole (UK) se "posouvá" na pozici sekretáře/pokladníka.

Prof. Rektorovi blahopřejeme!

16-01-15 JK   

Nové dokumenty komise pro foEEG

Komise pro foEEG zveřejnila nálsledující dokumenty:

11-10-14 Jana Zárubová   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kůrzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST AKTUALIZACI!

14-5-10 JK   

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček