Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Informace komise pro funkční odbornost EEG

Na základě výzvy kolmise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

24-10-14 Jana Zárubová   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2013

V průběhu 61. sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie byla vyhlášena publikační cena za rok 2013. Vítěznou prací je Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution., autorů: Roberta Romana, Milana Brázdila, Jana Chládka, Ivana Rektora, Pavla Juráka, Miroslava Světláka, Aleny Damborské, Daniela J. Shaw a Miloslava Kuklety. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Práce byla podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

18-10-14 JK   

Aktualizované informace k 61. sjezdu ČSSKN a speciálních sympozií

Na stránkách csskn2014.upol.cz naleznete aktualizované informace o připravovaném společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii (brožura v PDF ke stažení) společně s informací o dvou speciálních sympooziích věnovaných trendům v neurofyziologii u roztroušené sklerózy a poruch hybnosti (brožura v PDF ke stažení) . Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 15.9. 2014.

4-9-14 PH   

Výzva projektu CEITEC – open access pro rok 2014

Některé laboratoře CEITEC na Masarykově univerzitě a na Vysokém učení technickém v Brně jsou otevřeny externím uživatelům z celého světa, kteří mají zajímavé vědecké projekty. Do 31.10. je možné podávat žádosti k měření EEG na systému EGI, kdy výzkumník získá měřící čas včetně technické spolupráce na měření zdarma. Bližší informace k využití Open Access jsou na zde. Případné dotazy stran technického zajištění a možností může zodpovědět Ing. Pavel Daniel (pavel.daniel@ceitec.muni.cz) nebo Ing. Martin Kojan (martin.kojan@ceitec.muni.cz) .

 

28-8-14 Michal Mikl   

Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii

Výbory zřizujících společností (ČSKN, ČNS, ČLPE a SDN, všechny jsou součástí ČLS JEP) odsouhlasily Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii. Stanovy platí od 5. 6. 2014 a jejich znění naleznete v sekci dokumenty nebo přímo zde.

6-6-14 JK   

Výzva komise pro foEEG

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:

Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN a pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti, připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a datum narození. Podklady zašlou do 31. 12. 2014 komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu.
Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti.

Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo na výše uvedené adrese.

 

4-6-14 JZ   

Podpora mladých neurofyziologů

Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlašuje granty podporující účast mladých neurofyziologů na 61. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Grant hradí registrační poplatek nejvýše pěti vybraným členům ČSKN s věkem do 35 let zaregistrovaným k aktivní účasti na sjezdu. O grant je třeba písemně požádat na adrese info@neurofyziologie.cz. Další podrobnosti viz stránka podpora.

17-05-14 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 28. 3. 2014.

30-4-14 JK   

Abstrakta 60. sjezdu

V květnovém čísle, sv. 125, Clinical Neurophysiology byla uveřejněna abstrakta z proběhnuvšího 60. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Zde je přístup k předplacené plné verzi časopisu CN.

14-4-14 JK   

Výzva komise pro foEP

Komise pro funkční odbornost evokované potenciály, jež je odborným garantem této metodiky v České republice, vyzývá všechny držitele certifikátu této funkční odbornosti, aby prokázali svou kvalifikaci. Důvodem je zpětná rekonstrukce seznamu držitelů této funkční odbornosti před rokem 2010, který slouží pro účely evidence a pro jednání s pojišťovnami. Kompletní seznam bude zveřejněn na stránkách České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Kvalifikaci v metodice evokovaných potenciálů lze prokázat certifikátem ČSKN ČLS JEP, který byl držitelům vydán po absolvování zkoušky. Jeho kopii s prohlášením zda metodiku aktivně využíváte, zašlete na adresu komise pro funkční odbornost v evokovaných potenciálech:

prof. MUDr. Robert Jech, PhD
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na adresu: jech@cesnet.cz

10-4-14 RJ   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kůrzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

15. sjezd evropské kapitoly IFCN bude v Brně

Výbor ČSKN pověřil prof. Ivana Rektora, na základě jeho vlastní žádosti, zastoupením společnosti v soutěži o pořádání 15. sjezdu ECCN. Výběr organizátora proběhl na zasedání General Assembly EC-IFCN při 14.sjezdu ECCN v Římě (23. 6. 2011). Profesor Rektor společně s ing. Miksou (společnost Guarant) přednesli nabídku, která byla pozitivně přijata a Ivanu Rektorovi i ČSKN byl dán mandát k pořádání 15. sjezdu v roce 2015 v Brně. Všem zúčastněným blahopřejeme.

29-6-11 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST AKTUALIZACI!

14-5-10 JK   

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček