Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

Publikační cena

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlásila soutěž na podporu autorů význačných publikací v oboru neurofyziologie formou publikační ceny s těmito pravidly:

 1. 1. soutěž je každoročně vypisována na stránkách společnosti www.neurofyziologie.cz;
 2. 2. do soutěže je možné přihlásit publikační práci z oblasti neurofyziologie, která splňuje následující podmínky:
  • vznikla v České republice;
  • první autor je členem ČSKN;
  • byla vydána s konečným datováním v roce předcházejícím vypsání soutěže;
  • je monografií nebo je článkem v časopise s impakt faktorem podle SCI WoS vyšším než 1,0;
 3. 3. publikaci přihlašuje do soutěže první autor práce zasláním následujících dokumentů výboru společnosti:
  • průvodní dopis obsahující informace o zaměstnání a věku prvního autora;
  • jeden výtisk (kopii) práce;
 4. 4. žadatel může v jednom roce přihlásit pouze jen jednu publikaci a nemůže se zúčastnit soutěže o publikační cenu HuBraM;
 5. 5. žádosti posuzuje výbor společnosti, v případě, že je žadatelem nebo spoluautorem člen výboru, neúčastní se jednání o udělení ceny;
 6. 6. v případě většího počtu velmi kvalitních prací může výbor udělit dvě ceny – jednu bez věkového omezení a druhou juniorskou (první autor do 35 let);
 7. 8. výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách ČSKN
 8. 9. podmínkou pro udělení ceny je prezentace vítězné práce na nejbližším sjezdu ČSKN
 9. 10. vítěz soutěže obdrží odměnu 10.000,- Kč.

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu cskn(at)neurofyziologie.cz.

24-3-22 SO   

Publikační cena HuBraM

Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP (ČSKN) vyhlásila podporu autorům význačných publikací formou publikační ceny s těmito pravidly:

 1. 1. soutěž je každoročně vypisována na stránkách společnosti www.neurofyziologie.cz;
 2. 2. do soutěže je možné přihlásit publikační práci z oblasti funkčního mapování mozku, která splňuje následující podmínky:
  • vznikla v České republice;
  • první autor je členem HuBraM;
  • byla vydána v roce předcházejícím vypsání soutěže;
  • je monografií nebo je článkem v časopise s impakt faktorem podle SCI WoS vyšším než 1,0;
 3. 3. publikaci přihlašuje do soutěže první autor práce zasláním následujících dokumentů výboru společnosti:
  • průvodní dopis obsahující informace o zaměstnání a věku prvního autora;
  • jeden výtisk (kopii) práce;
 4. 4. žadatel může v jednom roce přihlásit pouze jen jednu publikaci a nemůže se zoučastnit soutěže o publikační cenu ČSKN;
 5. 5. žádosti posuzuje rada sekce, v případě, že je žadatelem člen rady, neúčastní se jednání o udělení ceny;
 6. 6. výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách ČSKN
 7. 7. podmínkou pro udělení ceny je prezentace vítězné práce na nejbližším sjezdu ČSKN a zveřejnění anotace na stránkách www.hubram.cz
 8. 10. vítěz soutěže obdrží odměnu 7.000,- Kč.

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu cskn(at)neurofyziologie.cz.

12-1-21 JK   

Podpora mladých neurofyziologů a neurofyziologů seniorů

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlásila podporu účasti mladých neurofyziologů / neurofyziologů seniorů (starší 65 let) na výročních neurofyziologických sjezdech a akcích spolupořádaných ČSKN formou grantu s těmito pravidly:

 • grant vypisuje výbor společnosti vždy v souvislosti s konáním společného sjezdu klinické neurofyziologie ;
 • grant má formu uhrazení registračního poplatku;
 • grant je udělován maximálně 5 vybraným neurofyziologům zaregistrovaným k aktivní účasti a věkem do 35 let / neurofyziologům seniorům, kteří o grant požádají a jsou členy ČSKN;
 • selekci mezi kandidáty může výbor delegovat na programový výbor sjezdu;
 • v kalendářním roce může týž příjemce čerpat podporu ČSKN pouze jednou.

60. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii

Grant získal:

 • Tomáš Gescheit prezentující příspěvek Funkční zobrazení evaluace výsledků rozhodování v průběhu Iowa Gambling Task u pacientů s Parkinsonovou nemocí; fMRI studie;

Abstrakt příspěvku viz program konference

29-10-13 JK   

57. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii

Grant získali (v abecedním pořadí):

 • Jiří Keller prezentující příspěvek VBM, TBSS and T2 relaxometry in Amyotrophic Lateral Sclerosis;
 • Svatopluk Ostrý s příspěvkem Funkčně bezpečná resekce meningeomů v rolandické oblasti.

Abstrakta příspěvků jsou k dispozici ve finálním programu konference

11-11-10 JK   

IFCN a EC-IFCN Fellowship

Prostřednictvím placeného členství ČSKN v mezinárodní federaci IFCN a její evropské kapitole (EC-IFCN) se mohou platní členové ČSKN prostřednictvím výboru ucházet o podporu těchto organizací. Aktuálně jsou soutěže zveřejňovány na stránkách naší společnosti.

Podmínkou pro přiznání podpory pro prezentaci na zahraničním sjezdu je přednesení stejného sdělení na nejbližším sjezdu ČSKN.


EC-IFCN Fellowship 2019

V souvislosti s konáním mezinárodní konference 17th European Congress of Clinical Neurophysiology byla vypsána soutěž pro mladé neurofyziology do 40ti let, členy národních společností IFCN. Prostřednictvím naší společnosti podporu EC-IFCN získali dva kandidáti:

 • Martin Lamoš, CEITEC MUNI
  Sdělení:
 • Petra Migaľová, FNO
  Sdělení: Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of chronic subjective non-pulsatile primary tinnitus case report

18-4-20 JK   

EC-IFCN Fellowship 2011

V souvislosti s konáním mezinárodní konference 14th European Congress of Clinical Neurophysiology byla vypsána soutěž pro mladé neurofyziology do 40ti let, členy národních společností IFCN. Prostřednictvím naší společnosti podporu EC-IFCN získali tři kandidáti:

 • Svatopluk Ostry, 1LF UK
  Sdělení: Guiding or confirming value of intraoperative neurophysiological monitoring in intramedullary spinal cord mass lesion surgery
 • Tereza Serranová, 1LF UK
  Sdělení: Subthalamic nucleus stimulation inducesd changes in modulation of the acoustic startle reaction by reward cues in Parkinson's disease patients
 • Tomáš Sieger FE ČVUT, 1LF UK
  Sdělení: Neuronal Activity of the Basal Ganglia and Subthalamus in Relation to Eye Movement in Parkinson's Disease

17-5-11 JK   

IFCN Fellowship 2010

V souvislosti s konáním 29. mezinárodní konference klinické neurofyziologie v Kobe (Japonsko) byla vypsána soutěž pro studenty doktorských programů do 40ti let, členy národních společností IFCN.

Prostřednictvím naší společnosti o podporu IFCN získalo pět kandidátů, všichni z Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně:

 • Marek Baláž
 • Ivica Husárová
 • Petr Bednařík
 • Martina Bočková
 • Lenka Krajcovičová

Stránky IFCN s oznámením jsou k nahlédnutí zde.

19-7-10 JK   

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček