Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nové stanovy ČLS JEP definují přesná pravidla pro činnost naší společnosti, mezi které patří také nejméně jednou za 4 roky svolat členské shromáždění. Schopnost přijímat usnesení má tento nejvyšší orgán však pouze pokud se dostaví více než 1/5 členů. To se nám, přestože pořádáme zasedání v rámci našich neurofyziologických sjezdů, dosud nepodařilo a tak nám hrozí jakási formální paralýza.

Jako možné řešení této situace je stanovení delegátů společnosti, jejichž shromáždění je rovno shromáždění členskému. Výbor přijal toto řešení jako východisko z patové situace. Výbor nechce však nikoho eliminovat z podílu na rozhodování o činnosti společnosti a proto rozhodl, že delegátem se může stát každý člen společnosti, pokud se elektronicky zaregistruje v nížeuvedeném formuláři.

Od delegátů se očekává komunikace prostřednictvím e-mailu a účast na shromáždění delegátů pořádaném v rámci neurofyziologických sjezdů.

Rozhodnutí být, či nebýt, delegátem nemá žádný vliv na benefity poskytované společností, informování o dění ve společnosti nebo účasti v jiných orgánech společnosti.

 


Aktuální seznam delegátů ČSKN ČLS JEP

Bednařík Josef
Brázdil Milan
Damborská Alena
Hájek Jiří
Hluštík Petr
Jech Robert
Komárek Vladimír
Kostka Pavel
Kremláček Jan
Kuba Miroslav
Marusič Petr
Mazanec Radim
Mikl Michal
Moráň Miroslav
Ostrý Svatopluk
Peterová Věra
Petránek Svojmil Ebu
Rektor Ivan
Šimko Julius
Štětkářová Ivana
Tomášek Martin
Zárubová Jana

 


Formulář pro registraci delegátem ČSKN ČLS JEP

 

Odesláním formuláře dávám výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP souhlas se zpracováním údajů obsažených v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček