Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

EMEAC-IFCN mini-Congress

Letošní EMEAC-IFCN mini-Congress and General Assembly se budou konat online 26. 10. 2021. Více informací a registrace je zde.

26-9-21 MB   

Registrace na ICCN 2022

Byla otevřena registrace na 32nd International Congress of Clinical Neurophysiology, který se bude konat 4. - 8. září 2022 v Ženevě. Abstrakta je možné přihlásit do 10.12. 2021 23:59 (EST).

3-9-21 IR   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 24. 6. 2021. Součsně bylo zveřejněno nové složení výboru a revizní komise ČSKN.

14-7-21 MB   

Výzva předsedy Rady sekce NPvN

Vážené kolegyně, kolegové,
touto cestou bych rád vyzval všechny zájemce o kandidaturu do Rady Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii, aby do konce června 2021 projevili svůj zájem na email – petr.zlonicky@fnusa.cz. Následně dle počtu kandidátů bude zvolen termín a forma vlastních voleb.
Bude vítán každý, kdo by se rád zapojil do aktivit, které se přímo dotýkají nelékařských pracovníků.

Mgr. Petr Zlonický
Předseda Rady sekce NPvN ČSKN ČLS JEP

16-6-21 PZ   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 30. září 2021 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia pro umožnění stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

11-6-21 IR,MB   

67. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

67. ČSSKN se bude konat v Praze. v termínu 21.- 22. 10. 2021. Hlavními organizátory jsou prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. a MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Více informací naleznete na těchto stránkách.

26-5-21 PM a RM   

Základy elektroencefalografie 2

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 8. 11. - 16. 11. 2021 kurz Základy elektroencefalografie 2. část.

Kurz je určen pro absolventy základního kurzu EEG, který slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Kurz proběhne pouze za podmínky možnosti prezenční formy podle aktuálních epidemiologických podmínek. Další informace zde.

28-4-21 P. Zlonicky   

Volby, aktualizace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v květnu-červnu 2021 proběhnou volby do nového výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Žádáme Vás tímto o aktualizaci Vašich údajů pro elektronickou databázi členů. Změny ve svých údajích vyplňte nejpozději do 31.3.2021 na neurofyziologie.cz/aktualizace.html

 

1-03-21 MB   

ICCN 2022

Byla zveřejněna výzva k podání návrhů na výukové a vědecké sekce mezinárodního sjezdu klin. neurofyziologie ICCN, který se bude konat v Ženevě, 4. - 8. 9. 2022. Více informací zde.

15-02-21 IrR   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2020

Do 31. května 2021 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 67. neurofyziologického sjezdu v Praze.

8-01-21 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu HuBraM za rok 2020

Do 31. května 2021 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii nebo do soutěže o cenu Sekce pro funkční mapování mozku (HuBraM). Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 7 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 67. neurofyziologického sjezdu v Praze.

8-01-21 JK   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP. Kurz je určen pro všeobecné sestry se zkušeností v EEG laboratoři. Kurz se koná v termínu od 17. 5. do 21. 5. 2021. Další informace je možno získat zde.

8-1-21 Klára Brožová 

Zápis ze zasedání rady sekce HuBraM

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání rady sekce HuBraM ze dne 20. 11. 2020.

8-12-20 JK   

Aktualizace členské databáze

Zastřeěšující organizace - ĆLS JEP vyzývá všechny členy ČSKN o aktualizaci elektronických dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště).Aktualizaci proveďte přímo na ČLS JEP, nebo prostřednictvím našeho formuláře.

Pro přihlášení do ČSKN, použijte tento formulář.

3-11-20 MB   

EEG vyšetření - COVID

Výbor ČSKN se připojil k doporučení ČLPE k provádění EEG vyšetření v době COVID-19 epidemie. Text doporučení je možné stáhnout zde.

23-10-20 MB   

IFCN online masterclass

V sobotu 7. 11. 2020 v 10:00 EST přednese profesor Marc Nuwer přednášku na téma Intraoperative Neurophysiologic Monitoring.

23-10-20 JK   

Konference k neinvazivní mozkové stimulaci

Ve dnech 10. - 14. 11. 2020 se uskuteční dvě virtuální konference na téma neinvazivní mozkové stimulace. Více informací na stránkách konference.

23-10-20 IR   

67. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

vzhledem k plánovaným omezením v souvislosti s COVID-19 a po diskuzi s pořádající agenturou MH Consulting a s předsedou ČSKN se rozhodli organizátoři sjezd v tomto roce zrušit.

22-9-20 PM a RM   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2019

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Differential Effects of Sustained Manual Pressure Stimulation According to Site of Action , autorů: Hok P, Opavsky J, Labounek R, Kutin M, Šlachtová M, Tüdös Z, Kaňovský P, Hluštík P.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

9-9-20 MB   

Transkraniální proudová stimulace - tES

Z důvodu rostoucího počtu studií a rozšiřujících se terapeutických aplikací transkraniální proudové stimulace (tES) se výbor ČSKN rozhodl připravit dotazník pro vyšetřovaného před aplikací tES a dotazník pro monitorování nežádoucích účinků spojených s tES. Dotazníky vychází z anglických originálů, které jsou dostupné zde.

Pokud dotazníky využijete, prosím, poskytněte nám zpětnou vazbu.

06-05-20 JK   

Volby rady HuBraM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. M. Gajdoš, dr. Bartoň a MUDr. P. Hok oznámila dne 22. 3. 2020 výsledky voleb. Do rady pro funkční období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2024 byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Jan Kremláček, Petr Hluštík, Jiří Keller a Michal Mikl, Milan Brázdil. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

18-4-20 MB   

ECCN 2021 v Marseille

18. Evropská konference klinické neurofyziologie se bude konat v Marseille od 30. 6. do 3. 7. 2021. Hlavním tématem konference je Clinical Neurophysiology: Linking Bedside to Theory. Do 5. Května 2020 organizátoři sbírají náměty na symposia a výukové kurzy. Více informací získáte na stránkách konference www.eccn2021-marseille.com.

17-02-20 MB   

Volná místa pro neurofyziology

IFCN otevřela rubriku s volnými neurofyziologickými pozicemi. Aktuální nabídku můžete vidět na této stránce.

31-10-16 MB   

Clinical Neurophysiology Practice

IFCN začala vydávat elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice zaměřený na případové nebo normativní studie, klinický přínos je upřednostněn nad inovativní stránkou příspěvků. Více informací a první příspěvky naleznete na adrese www.cnp-journal.com.

16-10-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kurzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček