Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 
 

Funkční odbornost pro EMG

Funkční odbornost pro EMG je udělována po absolvování zkoušky atestovaným neurologům. Výjimečně jiným odbornostem (rehabilitace, neurochirurgie) po individuálním posouzení určenou komisí a absolvování stáže na neurologii.

Zkouška probíhá 1-2x ročně (obvykle v dubnu po Neuromuskulárním sympoziu).

Součástí žádosti je zaplacení správního poplatku 600,- Kč pro ČLS JEP. Zaplacení správního poplatku proveďte na účet ČLS JEP 500617613 / 0300 s variabilním symbolem 20054.

Za stávajících podmínek našeho zdravotnictví je pro samostatnou práci a přihlášení se ke zkoušce požadováno:

  • 5 let praxe v EMG laboratoři nebo 500 provedených EMG vyšetření
  • písemné prohlášení alespoň jednoho ručitele
  • účast na sjezdech s EMG tématikou.

Obligátní je složení zkoušky před odbornou komisí, která byla jmenována výbory Společností klinické neurofyziologie a neurologie.

Současné složení komise:

  • prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. - Brno - ČSKN ČLS JEP
  • doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. - Pardubice - ČNS ČLS JEP
  • as. MUDr. Josef Kraus, CSc.- Praha - SDN ČLS JEP
  • as. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D - Praha - ČSKN ČLS JEP
  • prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. - Praha - ČSKN ČLS JEP
  • MUDr. Petr Ridzoň - Praha - ČNS ČLS JEP

Přihlášení proveďte e-mailem předsedovi komise Prof. MUDr. Zdeňku Kadaňkovi. CSc. V přihlášce uveďte svoji poštovní adresu, na kterou Vám bude zaslána poukázka pro zaplacení správního poplatku.

 

Lékař s funkční odborností pro EMG musí znát klinický obraz poruch periferního neuronu - neuromuskulárních i senzitivních poruch (zkráceně NM), ovládat odpovídající klinické vyšetření a diferenciální diagnostiku, definovat klinický problém a otázky pro EMG vyšetření a stanovit logický sled následných elektrodiagnostických testů. Musí ovládat techniku těchto testů a EMG terminologii. Jednotlivé testy musí umět správně interpretovat včetně posouzení event. artefaktů, významnosti abnormálních nálezů a provést klinicko-EMG korelaci. Získaná data interpretuje s přihlédnutím k diagnóze, léčbě a prognóze.

Okruh otázek pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii

Anatomie, fyziologie, patofyziologie a patologie NM systému.

Klasifikace, klinický obraz, diferenční diagnostika všech neuromuskulárních poruch u dětí i dospělých

EMG - elektrodiagnostika:

A. kondukční studie běžných i méně obvyklých nervů včetně pozdních odpovědí, repetitivní stimulace, SEP (ve vztahu k diagnostice NM poruch) - technika, principy, normální a abnormní nálezy, zdroje omylů a chyb, zvláštnosti vyšetření u dětí.

B. jehlová elektromyografie

Typické EMG obrazy u jednotlivých skupin NM poruch:

choroby motoneuronu, radikulopatie a plexopatie, mononeuropatie i polyneuropatie, poruchy nervosvalového přenosu a myopatie. Choroby a syndromy, které imitují NM poruchy. Klinicko-EMG korelace.

Doporučená studijní literatura

Základní:

Preston DC, Shapiro BE. Electromyography and Neuromuscular Disorders, 3rd edition, Elsevier, 2013

Bertorini TE. Neuromuscular Case Studies, Elsevier, 2008.

Ambler Z. Poruchy periferních nervů, Triton,2013.


Doplňková:

Notermans, S.L.H.: Current Practice of Electromyography, Elsevier, Amsterdam

Stewart, J.D.: Focal Peripheral Neuropathies, Elsevier, Amsterdam

Delagi, E.F., Perotto, A.: Anatomic Guide for the Electromyographer. Ch C Thomas, Springfield, USA

Ma, D.M., Liveson J.A.: Nerve Conduction Handbook, Philadelphia, FA Davis

Delisa, J.A., Mackenzie, K., Baran, E.: Manual of Nerve Conduction Velocity and Somatosensory Evoked Potentials, Raven Press, New York

Práce publikované v Čs.neurol.neurochir. s EMG a NM tématikou.

EMG workshopy na Čs. sjezdech Spol. klinické neurofyziologie a neurologie a pracovních schůzích Neuromuskulární sekce.

Kadaňka Z a spol. Praktická elektromyografie. Brno.


Držitelé funkční odbornosti EMG

květen 2019

MUDr. Naděžda Pagáčová, Praha; MUDr. Pavel Potužník, Plzeň; MUDr. Olga Ulmanová, PhD, Praha; MUDr. Jan Žák, Plzeň

květen 2018

MUDr. Alena Hyhlíková, Praha; MUDr. Ilona Malinová, Jilemnice

listopad 2017

MUDr. Krejčí Kateřina, Praha; MUDr. Růžičková Marie, Třinec

květen 2017

MUDr. Petr Michalíček, Praha

listopad 2016

MUDr. Michaela Kaiserová, Olomouc; MUDr. Lucia Marková, Praha; MUDr. Markéta Žáčková, Děčín;

květen 2016

MUDr. Martin Jerie , Na Homolce Praha, MUDr. Zuzana Grambalová, LF UP Olomouc, MUDr. Kateřina Stehlíková, Blansko, MUDr. Martin Vančura, Teplice, MUDr. Peter Vaško,PhD., KV Praha;

listopad 2015

MUDr. Hana Přikrylová, Olomouc; MUDr. Jaroslav Rach, České Budějovice; MUDr. Petr Ridzoň, Praha;

září 2015

MUDr. Tomáš Bauer, Sokolov; MUDr. Jan Kábrt, Praha; MUDr. Robert Owczarzy, K. Vary; MUDr. Katka Reguliová, Ostrava;

červen 2015

MUDr. Petr Kuba, MUDr. Hana Slezáková, MUDr. Veronika Úlehlová, MUDr. Helena Sobolová

duben 2015

MUDr. Eva Bártová, Jihlava; MUDr. Irena Bednářová, Jindřichův Hradec; MUDr. Jitka Bednářová, Moravské Budějovice; MUDr. Štěpánka Brušáková, Ústí nad Labem; MUDr. Jaroslava Červená, Trutnov; MUDr. Brigita Della Gatta (Sedláčková),Znojmo; MUDr. Patrik Jantošík, Opava; MUDr. Stanislav Kopecký, Jihlava; MUDr. Petr Králíček, Plzeň

listopad 2014

prim. MUDr. Pavel Kunc, Ph.D., Hradec Králové, MUDr. Kovářová Martina, neurologie Most

říjen 2014

MUDr. Marek Gálik, MUDr. Igor Hönig, MUDr. Jitka Klinderová, MUDr. Bohdan Křupka, PhD., MUDr.Kateřina Matějová, MUDr. Věra Procházková, MUDr. Denisa Šímová, MUDr. Jan Reml

květen 2014

MUDr. Petr Bušek, MUDr. Marek Knapčík, MUDr. Michaela Mandáková, MUDr. Svatopluk Ostrý Ph.D., MUDr. Libor Svoboda, MUDr. Bořek Tuček

listopad 2013

MUDr. Květa Chotěnovská, MUDr. Blanka Štorková

listopad 2012

MUDr. J. Klinderová

květen 2012

MUDr. Marek Bőhm, MUDr. Vlasta Flusserová, MUDr. Radmila Hofmannová, MUDr. Veronika Hořeninová, Prim.MUDr. Pavel Houška

listopad 2011

MUDr. Iveta Valkounová, PhD., MUDr. Vojtěch Skovajsa, MUDr. Ctirad Lakomý, MUDr. Zdeněk Kadaňka

květen 2011

MUDr. Jana Haberlová, PhD., MUDr. Jan Kubík, MUDr. Josef Kraus, CSc., MUDr. Ivana Patáková, MUDr. Jan Staněk, Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MUDr. Eva Vlčková, PhD., MUDr. Antonina Zakreničná, MUDr. Pavlína Cahová

2010

MUDr. Martin Forgač, MUDr. Jana Junkerová, MUDr. Hana Matulová, MUDr. Martin Němec

2009

MUDr. Michaela Jenšovská, MUDr. Tomáš Kalous, MUDr. Aleš Kubec, MUDr. Michal Kusyn, MUDr. Hynek Lachman, MUDr. Honig Martin

2008

MUDr. Zuzana Burianová, MUDr. Jana Davidová, MUDr. Eva Faiferová, MUDr. Dagmar. Javorská, MUDr. Eduard Minks, MUDr. Martin Volný, MUDr. Jan Žwak

2007

MUDr. Michal Bednář, MUDr. Michal Krčma

2005

MUDr. Jiří Ceé, MUDr. Vít Matoušek, MUDr. Vladimír Šigut

2004

MUDr. Robert Baran, MUDr. Emanuela Habrovanská, MUDr. Petr Klepiš, MUDr. Jolana Kopečková

2003

MUDr. Jiří Novák, MUDr. Jana Puklová, MUDr. Petr Vondráček

2001

MUDr. Bohm Jiří, 2002, MUDr. Jan Albrecht, MUDr. Jan Hromada, MUDr. Pavel Janeček, MUDr. Jolana Kopečková, MUDr. Martin Schreiber, MUDr. Tomáš Šindler, MUDr. Pavel Volčík

2000

MUDr. Blanka Adamová, MUDr Šárka Baníková

1997

MUDr. Martin Bareš, MUDr. Pavel, Fiala, MUDr. Hana Hortová, MUDr. Jana Kadlčíková, MUDr. Jan Kristek, MUDr. Hana Streitová

1995

MUDr., Eduard Ehler, MUDr. Radim Mazanec, MUDr. B. Stejskalová, MUDr., Jana Střelečková, MUDr. Jana Veselá, MUDr Tomáš Vodvářka

1994

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, MUDr. Jindřich, Chroboček, doc. MUDr. Zdeněk Kadaňka, MUDr. Karel Kalous, MUDr. Martin Macháček, MUDr. Naděžda Mecová, MUDr. Boris Milberger, MUDr. Jan Němec, MUDr. Ladislav Pazdera, MUDr. Pavel Schenk, MUDr. Petr Sklenář, MUDr. Oldřich Vyšata, MUDr. Richard Zindr

1993

doc. MUDr., Josef Bednařík, MUDr. Jaroslav Dufek, MUDr. Jana Straková, MUDr. Stanislav Voháňka

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček