Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

O ČSKN

Klinická neurofyziologie je lékařská specializace, která studuje centrální a periferní nervový systém zejména prostřednictvím snímání jeho elektrické aktivity, ať již spontánní či stimulované. Nověji se do této oblasti řadí i využívání moderních neurozobrazovacích vyšetření ve smyslu mapování funkcí lidského mozku. Klinická neurofyziologie pokrývá širokou oblast od translačního a aplikovaného výzkumu až k diagnostice neurologických a neuropsychiatrických onemocnění u konkrétních pacientů. V České republice je klinická neurofyziologie nadstavbou oboru neurologie, s nímž velmi úzce spolupracuje. V řadě evropských zemí se jedná o samostatnou specializaci.

Hlavními neurofyziologickými vyšetřovacími metodami jsou:

  • Elektroencefalografie (EEG)
  • Elektromyografie (EMG)
  • Evokované potenciály, včetně transkraniální magnetické stimulace (EP)
  • Polysomnografie (PSG)
  • Intraoperační neurofyziologický monitoring
  • Funkční magnetická rezonance (fMRI)

Klinická neurofyziologie dále zkoumá možnosti ovlivnění práce nervového systému prostřednictvím intervenčních metod jako je neinvazivní magnetická (TMS) nebo neinvazivní elektrická (tES) stimulace a otevírá prostor pro efektivnější léčbu a rehabilitaci pacientů s onemocněním postihujícím CNS.

Hlavním úkolem ČSKN je rozvoj klinické neurofyziologie v ČR, zajišťování specializovaného vzdělávání v tomto oboru (funkční odbornosti) a současně poskytnutí široké platformy pro výzkum funkce lidského nervového systému.

1-8-17 MB   

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček