Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Česká verze EEG slovníčku

Od ledna 2024 je k dispozici česká verze slovníčku pojmů využívaných při popisu EEG a termínů týkajících se technických aspektů EEG vyšetření. Slovníček je rozdělen na dvě části – elektroklinickou a technickou. Řazení výrazů je v obou částech abecední. Případné připomínky a komentáře zasílejte prosím na dkrysl@gmail.com (MUDr. David Krýsl, Ph.D). Slovníček naleznete zde.

 

5-1-24 MB   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 9. 11. 2023.

 

8-12-23 MB   

Základy elektroencefalografie - 2. část

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 2.4. - 12.4.2024 kurz Základy elektroencefalografie 2. část. Kurz slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Podrobnosti o programu a organizační pokyny na stránkách NCO NZO Brno zde.

01-10-23 Petr Zlonický   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2022

Výbor společnosti vyhodnotil jako vítěznou práci: Intraoperative neurophysiological monitoring during urgent surgical extracranial internal carotid artery recanalization , autorů: Svatopluk Ostrý, Milan Nevšímal, Martin Reiser, Richard Voldřich, Ondřej Krtička, Jiří Kubále, Miroslava Nevšímalová, Jiří Fiedler .

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10 tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

30-6-23 MB   

Publikační cena HuBraM ČSKN ČLS JEP za rok 2022

Rada sekce a výbor společnosti vyhodnotily jako vítěznou práci: Contribution of the multi-echo approach in accelerated functional magnetic resonance imaging multiband acquisition , autorů: Anežka Kovářová, Martin Gajdoš, Ivan Rektor, Michal Mikl.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 7 tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

30-6-23 JK   

Open access MAFIL CEITEC MU ( 2023-24)

Pro ty z vás a vašich kolegů, kteří mají zajímavé náměty na realizaci neurozobrazovacích a eletkrofyziologických studií, ale nemají přístup k potřebnému vybavení je zde nabídka Laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování - MAFIL, která je zřízena v rámci CEITEC MU. MAFIL nabízí prostřednictvím národní infrastrukutry CzechBioImaging otevřený přístup (open access) všem uživatelům z ČR i ze zahraničí. Nabízené služby zahrnují jak přístup k vlastnímu měření (zejména 3T MR a HD EEG), tak i určitou podporu při přípravě studie a měřícího protokolu či při zpracování dat.

Bližší informace o vybavení laboratoře a možnostech měření naleznete na stránkách MAFIL. Informace k open access přístupu naleznete na stránkách Czech BioImaging.

 

4-4-23 Michal Mikl   

Zápis ze zasedání rady sekce HuBraM

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání rady sekce HuBraM z 22. 10. 2022.

4-11-22 JK   

Atlas EEG

Nakladatelství Triton nabízí 20 % slevu při nákupu atlasu EEG (Vojtěch Zdeněk) a zaslání po ČR bez poštovného. Sleva je už zahrnuta v ceně a bude platná do konce listopadu. Zde je odkaz na první, druhý a třetí díl.

5-10-22 JK   

Význam EEG při stanovení diagnózy nekonvulzivního status epilepticus

V Neurologii pro praxi vyšel článek, který se mj. zabývá i standardizovanou terminologií EEG a její českou variantou u kriticky nemocných (ACNS-SCCET). Článek nalezntete na tomto odkazu.

15-7-22 PM   

Transkraniální proudová stimulace - tES

Z důvodu rostoucího počtu studií a rozšiřujících se terapeutických aplikací transkraniální proudové stimulace (tES) se výbor ČSKN rozhodl připravit dotazník pro vyšetřovaného před aplikací tES a dotazník pro monitorování nežádoucích účinků spojených s tES. Dotazníky vychází z anglických originálů, které jsou dostupné zde.

Pokud dotazníky využijete, prosím, poskytněte nám zpětnou vazbu.

06-05-20 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček